P1010025

Grön Arena på Jäverö Gård

Skola och pedagogik.

Förskolan och lågstadiet kommer hit på besök och får lära känna djuren med några enkla aktiviteter och lite djurskötsel. Favoritdjuret varierar från besökare till besökare men mjuk och go brukar vinna!  

Vi tar även emot äldre elever som behöver komma bort från skolmiljön någon gång ibland för att kunna prestera sitt bästa. Kanske är det ett nyfött lamm som behöver omsorg eller så behövs det en ny fågelholk.

Grön Arena på Jäverö Gård

Hälsa och rekreation.

Vågornas kluck, tystnaden en kall vinterdag, hönsens kackel eller knarret från lädret i sadeln när hästen sakta lunkar fram på en solbelyst stig. Mmmmm sådant ger ro i själen!

Vi och vårt nätverk har kompetens att ta hand  om såväl individer som grupper.

Förebyggande, rehabilitering eller rekreation.

Grön Arena på Jäverö Gård

Grön Omsorg.

Vi erbjuder meningsfull verksamhet för personer med särskilda behov. Gästerna har deltagit i djurskötseln, ridit och åkt traktor och vagn. Några har sovit över.

Lantgårdens arena är öppen för många!  Personer med psykisk ohälsa eller ett funktionshinder, äldre och personer med tidiga symtom på demens samt med missbruksproblem.  

Även de som stått långt från arbetsmarknaden har trivts bra hos oss. Man har byggt upp kondition, rutiner och självförtroende vilket underlättat nästa steg mot jobb eller utbildning.

loading...

 Jäverön – En Grön Arena i Vänern!

Begreppet Grön Arena syftar till att tydliggöra vilka fantastiska möjligheter som ryms på ett lantbruksföretag för att erbjuda tjänster inom inom Omsorg, Skola och Pedagogik samt
Hälsa och Rekreation.

De naturliga förutsättningar som finns på ett lantbruk med djurproduktion och odling i takt med årstidens växlingar kan man bara rätta sig efter.
Men just det ger en bas som är ovärderlig för många människor.
Det kan vara psykiska eller fysiska funktionshinder, behov av en annan arena för inlärning, en väg tillbaka till arbetslivet eller en väg ut ur drogberoendet, eller kanske en plats för meningsfull daglig verksamhet för människor inom LSS?

Jäverön
På Jäverön har det bedrivits jordbruk med djurskötsel sedan 1600-talet. Det har skapat unika strandängar och ett landskap där både växter, djur och människor trivs. Du märker skillnaden så snart du lämnat fastlandet och kommit över till Jäverön!

Jäverön är en populär plats att besöka under alla årstider.
Vandringslder, badstränder, jordbruket, hagar med betesdjur, mat, glass och kaffe, gårdsbutik, grillplatser, svampskogar och mycket annat.
Kort sagt; - En Grön Arena som fyller många behov!

Kanske vi kan fylla ditt också?
Med snart 10 års erfarenhet vet vi att vi gör ett bra jobb!

Hör av dig så kan vi berätta mer!

Vänliga hälsningar

Anders och Susanne

 070 - 265 8214

Här kan du ta reda på mer om andra gårdar som är också är medlemmar i
Grön Arena!