P1010025
Vårlamm. Foto F Sultan
Bohuskullor på badbete. Fota C Berg
Frida och Ida
Frida och Ida
Värmlandsfår
Mellerudskanin
Gotlandshöns
Gotlandshöns
Svensk Blåanka

Djur på Jäverön.

 

För att hålla landskapet öppet och för att bevara strandängarna med sin värdefulla flora, betar såväl hästar som kor och får på våra marker.

 

Många av våra djur är dessutom av gamla lantraser och rödlistade. Bohuskulla, Finullsfår, Värmländskt skogsfår, Svensk Blåanka, Gotlandshöns och Mellerudskanin.

 

 

Hästar.

Hästarna går i lösdrift i en enda stor flock. Det är kallblod av typerna döle och nordsvensk, någon ponny, men även varmblod och paint. Vi använder dem för turridning, boende med häst och för körning med häst och vagn och släde när det är vinter! Oavsett årstid är du välkommen att boka om du är sugen på att rida!

 

 

Kor

Även korna går i lösdrift året runt. Om de vill kan de gå in i något av de många vindskydd som finns i hagen. På sommaren går de ute och betar men under vintern är det ensilage som står på menyn.  Korna är av köttras typ med inslaga av flera raser. Mest Aberden Angus och Herford. Tjuren är Herford så på några års sikt är det mesta sk. Herrford kor.

En bra ras för de förhållandevis magra beten som finns på Jäverön. På våren får kossan en kalv som får gå och beta med resten av flocken under hela sommaren och hösten.

efter att de nått ca två års ålder går de till slakt.

 

Det mesta planerar vi att förädla själva och kommer att sälja i restaurangen nere vid Sundet och i vår gårdsbutik. Vill du ha smakrikt, ekologiskt, närproducerat och småskaligt uppföttkött är du välkommen att beställa! Från köket eller till gårdsbutiken!

 

Bohuskulla.

Vi har även några Bohuskullor. En trevlig ras som påminner om fjällkor. De är rödlistade och vi är med och håller dem i en levande genbank för framtiden.

Den lilla rest av allmogekor som går under benämningen bohuskulla kommer ursprungligen från Kynnefjäll i norra Bohuslän och Dalsland, där de gick och betade på de karga betena. 

 

Får.

Vi har en liten flock Värmländska skogsfår samt en större flock Finullsfår. Baggen är av rasen Texel. Totalt finns det ungefär 50 tackor plus lamm.

Lammen föds under våren och försommaren.

Värmlandsfåret är en av 9 raser av sk. allmogefår och var nära utrotning.

 

På hösten går de till slakt och vi förädlar köttet som skall serveras i Sundet eller säljas i vår egen gårdsbutik. Vill du ha smakrikt, ekologiskt, närproducerat och småskaligt uppföttkött är du välkommen att beställa! Från köket eller till gårdsbutiken!

 

Smådjur.

 

Mellerudskaninen är en trevlig krabat av en gammal svensk lantras som man länge trodde var utdöd. Men så fann man några enstaka individer!

Rasen är rödlistad och vi är med och håller några djur för att bevara rasen för framtiden.

 

Man ser redan på formen att Gotlandshönan är också en gammal ras. Lång och slank snarare  än kort och trubbig som de mordena hönsen ger intryck av att vara.  Den bedöms vara hotad. Den återupptäcktes på Fårö där den fanns kvar på två gårdar. Vi har även en del sk. industrihöns. Dvs moderna höns framavlade för att lägga mycket ägg.

 

Blåanka.

Svensk Blåanka är ett trevligt inslag på Jäverö Gård. De vaggar omkring och letar sniglar, insekter och annat mest hela dagarna. Och när kvällen kommer snattrar de ilsket om de tycker att det dröjer för länge innan de blir insläppta i stallet! Fjäderdräkten är varierad, från vit till pärlgrå, blå och svart. Det finns alltid en vit haklapp och även några av vingpennorna är vanligen vita.  Rasen bedöms vara starkt hotad.

 

Stallkatterna.

Holly, Rasmus och Gustav är inte direkt utrotningshotade, men själva tycker de att de får för lite uppmärksamhet. De ligger gärna i knä för att bli klappade!

 

 

Jordbruket.

Jäverö Gård bedrivs ekologiskt med betesdjur.

Totalt med bete och åker är det ca 100 hektar mark. 

I arealen ingår flera värdefulla beten på strandängarna med sin unika flora.